dimarts, 6 de febrer de 2007

Presentació

Volem fer un recull d'escrits que segueixen un "criteri vernaclista", entenent per vernacle, la cultura autòctona i natural , la del "Genius Loci", del lloc on hom habita.

Frases


Tomàs More en el Llibre UTOPIA

“ els utopians aprenen les ciències en la seva pròpia llengua, que és rica, harmoniosa i
fidel intèrpret del pensament” ( pàgina 147) . En la nota a peu de pàgina es diu “ trobem aquí una de les idees més estimades dels humanistes: el valor de la llengua, sobretot la llengua vernacla, reflex fidel del pensament”.Lawrence Durrell en el llibre "El Quartet d'Alexandria"

"El determinant principal d’una cultura és l’esperit del lloc"


Jesucrist

"Reconeixeran que sou els Meus veritables deixebles perquè allà on anireu a predicar en nom meu, l'Esperit Sant us infondrà el dò de llengües i parlareu en la llengua del lloc.


OBSERVACIONS

Jesucrist no va parlar de "llengua materna", va parla de "llengua del lloc"

La llengua del lloc ha rebut diversos noms: pròpia, natural, autòctona, vernacla, ... A vegades - a Mesopotàmia, Egipte i Grècia - es parla fins i tot del concepte de llengua com a quelcom que "intrínsecament" porta una força o ànima , una energia que harmonitza la llengua del lloc amb la naturalesa del lloc per mitjà de les vibracions fonètiques i les posa en comunió.

Aquesta concepció lingüística estaria en la mateixa línia de la Teoria Gaia de James Lovelock i d'algunes modernes especulacions filosòfiques relacionades amb física quàntica.

vernaclia@yahoo.com

Ramon LLull en va parlar així, segons explica E C Agrippa en el llibre "De Occulta Philosofia, De vanitate scientarum, Declamatio, In Artem Breuem Raimundi Lulii commentaria et Tabula abbreuiata, Orationes et Epistolae" Capítol LXXIV Correspondència de les lletres amb els signes celestes : Déu va dividir la paraula de l’home en distintes llengües, cadascuna amb els seus propis caràcters d’escriptura, amb el seu propi ordre, número i figura, ordenats, NO A L’ATZAR o a voluntat de l’home, SINÓ CONFORME A LA DISPOSICIÓ HARMÒNICA DELS COSSOS CELESTES


Traducció a l'anglès

One of the most cherished ideas of the humanists, is the value of "the vernacular, reflection of Thought" From the book "Utopia" of Thomas More "Recognizing that you are my disciples because you go there to preach in my name, the Holy Spirit infondrà you the gift of tongues and speak the language of each site or vernacular. Christian education is valued in the Vatican II Catholics currently silenced by the Vatican.