dijous, 14 de gener de 2016

Senyals Identitaris i sistemes filosòfics:Llull, Azriel i Xirinacs


Diàleg amb Heliona (4/3)

Senyals identitaris i sistemes filosòfics: Llull, Azriel i Xirinacs


Durant aquest més de deu he anat llegint llibres, Heliona, i he de dir que després de llegir el Llibre d’Esdres a la Bíblia, m’han entrat dubtes sobre la veritable identificació de la càbala amb el Tetragramma de les quatre lletres de Jahveh – YHWH- .  En el llibre d’Esdres, llegeixo que aquest sacerdot del regne de Judà, descendent sacerdotalment de Moisès, va recuperar el culte a Jahveh i va predicar que per a ser una nació lliure dels seus opressors, el poble “escollit”  s’havia de fer agradable a Jahveh i la seva Llei” . I, per a ser-ho, havien de rebutjar les esposes que eren de la seva ètnia i els fills que amb elles haguessin tingut i casar-se amb dones de la seva ètnia. I, els jahvehites fan guerres contra els camites i Jahveh els ajuda. No acabo de tenir clar si Esdres  es referia als jueus, als judaïtes o als  israelites. El que si tinc clar es que volia que fossin “jahvehites”.
Tot plegat em va fer pensar que alguna cosa fallava respecte del concepte que ens han inculcat  de “Déu” dins la tradició judeo-cristiana. Per altra banda  tot està molt confós quan es llegeixen referències  a camites, semites, israelians, judaics, jueus...La meva concepció de Déu, no és la tradició  jahvehita de l’Antic Testament  i les Taules de la Llei del mont Sinaí, que es  dirigeix i  demana obediència a un poble escollit, sinó la tradició  zodiacalista del Nou Testament, la cristiana del Sermó de la Muntanya  que es refereix al Pare Celestial i  es dirigeix a tota la Humanitat, a tot el gènere humà. Moisès i Crist – segon com s’expliquin -, comporten dues concepcions diferents de la Realitat i del sentit de la Vida i del fenomen de l’Existència.
I, si Jahveh no fos Déu ? - tal com afirmaven els càtars o cristians albigesos – vaig pensar. I, si  les lletres del Tetragramma fossin ABBA[1] i no YHWH ? Tindria més lògica no? Així s’explicaria el mot KABBALAH[2]  Em retrobo amb les dues tradicions culturals, la baalita que és zodiacal  i la jahvehita que exigeix la destrucció dels temples zodiacalistes de Baal  i la seva esposa celestial, Asherah o Astarteh.
La càbala es va donar a conèixer en els nostres temps moderns a La Provença, segons Gershom Sholem.  Un regne relacionat amb  un comte de Barcelona, - dinastia bel·lònida- Ramon Berenguer III casat amb Dolça de Provença. Un dels carrer de l’Eixample de Barcelona porta el seu nom. Provença també té els quatre pals vermells sobre fons groc al seu escut. I, molt lligams amb la cultura de llengua catalana i personatges com Nostradamus, el qual tenia avantpassats catalans de Barcelona, de cognom es deia “Gassó”;  i cabalistes com Isaac el Cec i Azriel de Girona als  quals  a mi em semblen zodiacalistes de manera que ho penso exposar els meus arguments en un proper escrit. De moment, fixem-nos en el nom acabat en “El”  d’Azriel que al meu entendre comporta una concepció de Déu més aviat  pensament zodiacalista que no pas de legalitat o “legalitzamentació” jahvehita. Hem rellegiré la seva obra Comentari al Séfer Yetzirá (Llibre de la Creació) per contrastar les lectures del passat amb els records del present. I veure com ho interpreto actualment en tant que subjecte pensador.  

Les arrels de la cultura de llengua catalana són molt profundes. Se’n desconeixen els orígens que ens han estat amagats. No ens plantegem els orígens. Les arrels originals tenen un naixement celeste, baixen de dalt.

Parlant- ne a classe de filosofia, ara estudio el model filosòfic que ens va deixar Xirinachs[3] , el Manuel Garcia, president de la Fundació Randa-L M Xirinacs,  em diu que hi ha unes relacions entre  l’Arbre de la Vida de la càbala i (Kabbalah) i el model Globàlium  de Xirinacs. Em facilita aquest dibuix que reprodueixo a continuació.
També estic estudiant l’Art de Ramon Llull i  en concret l’Art Quaternària que es basa en  les combinacions dels quatre elements: aire, aigua, terra i foc.
Imatges de l’Art  Quaternària de Ramon Llull: aire, aigua, terra i foc

Art Magna de Ramon Llull,  kabbalah o càbala d’Azriel de Girona, i Globàlium  de Xirinacs són tres sistemes filosòfics d’abast universal engendrats a les terres de la geografia nacional  catalana i de llengua catalana. 

Jordi Salat
[1] ABBA, vol dir “Pare”. Te la mateixa arrel “Ab” que trobem a “Abat” i “Abraham” que era d’ Ur de Caldea, on vivia la nació o poble camita, descendent de Cam. Cal tenir present que segons es diu  a la Bíblia (Gènesi 9:20-27 )  Cam, les seves nacions camites, són maleïdes per Noé, el servent de Jahveh.
[2] Segons la meva professora de llengua hebrea, la “h” a final de paraula en llengua hebrea indica accentuació
[3] Xirinachs va fer treure la “h” del seu cognom original i el va deixar com a “Xirinacs”. He llegit la carta on ell ho explica i  no em sento convençut  per les raons que argumenta. Per a mi, ara per ara,  la “ch” dels topònims i cognoms catalans té quelcom desconegut que es relaciona amb la tradició germánica com per exemple “Bach” que en alemany vol dir “rierol”.