dijous, 14 de gener de 2016

Els noms dels carrer de Barcelona i del “Palau del Saber Antic”

Diàleg amb Heliona (4/4)

Senyals Identitaris: Els noms dels carrers de Barcelona i del “Palau del Saber Antic”
S’ha fet la celebració del Cap d’any 2015, ho han vist milions de persones. Hi ha quelcom però que, malgrat haver-se vist, no s’ha posat de manifest. Resta amagat, adulterat, en el subconscient. La col·lectivitat nacional ho ha de descobrir perquè en el significat està la força de la identitat que s’ha de identificar adequadament per a fer-se realitat en el món Material  - o Fenomènic, com es diu en el llenguatge del model Globàlium Menor de Xirinacs-.

El significat de les quatre columnes, i els quatre pals vermells sobre fons groc, propis de la “senyera”, la Tetraktis de Pitàgores i el Tetragramma cabalístic que fa referència a les quatre lletres del nom de Déu, al meu entendre, tenen una interpretació zodiacalista i representen els quatre elements de la naturalesa i els quatre punts cardinals, una base naturalista de la Creació. Així és com jo ho interpreto. Continuo essent en el camí de l’enteniment; millor dit, en llenguatge “llullià”, fent camí per l’Escala de l’Enteniment.

Mentre faig aquest  escric  Heliona, per la televisió veig les celebracions de les campanades del Cap d’Any d’aquest 2015  a Barcelona, en el marc de Montjuïc on es troben les quatre columnes. No hi veig el rellotge català que marca els quarts. Les columnes restituïdes, al meu entendre,però,  de forma incompleta. Falten les victòries alades al capdamunt de les columnes i els nou rajos – cinc grocs i quatre vermells- projectant  amb raigs làser la senyera  - símbols identitari català, de la Corona d’Aragó amb significat universal - cap a dalt del cel.
Després del temps de destrucció que va patir Barcelona i Catalunya durant la darrera guerra, i em pregunto si darrera d’aquella guerra hi podem trobar alguna relació amb l’actual guerra de Síria,  ara, a mi em sembla que la restitució que s’està fent, en aquest temps de democràcia controlada per un poder fàctic que manté la creença en una gran mentida mental, s’està fent de forma adulterada, i de forma intencionada. No es restitueix la catalanitat; es posen coses en català. No és el mateix. Un exemple el tenim amb els noms dels carrers, com és el cas de  Avenida de Aragón  que es va posar en castellà quan manava el règim espanyolista castellanitzador, i ara s’ha posat en català “Avinguda d’Aragó” quan el seu nom havia de ser “Avinguda de la Corona d’Aragó” Un concepte geogràfic “Aragó” ha substituït un concepte polític “Corona d’Aragó” I això s’ha fet amb tots els carrers de l’Eixample que originalment  havien de ser relacionats amb la Corona d’Aragó: Regne de València, Regne de Sicília, Regne de Nàpols, Regne de Mallorca, Regne de Sardenya, i també el carrer Lleida, s’havia de dir Regne Lleida. El carrer “Casp” que avui fa referència a un referent geogràfic, la ciutat aragonesa de Casp, s’havia de dir “Compromís de Casp” un referent polític que fa referència a la successió  Marti l’Humà, rei català d’un estat sobirà, la Corona d’Aragó,  per un Trastàmara relacionat amb Castilla,  Ferran d’Antequera, ha estat censurat; despolititzat. S’ha esborrat un referent històric. Tants anys que porten de democràcia – em pregunto- com és que  a Barcelona, la capital de Catalunya, no s’han ficat els noms  de l’urbanisme tal com han de ser-hi?

Podríem parlar també del nom de la patrona de Barcelona que avui es coneguda com a “Sant a Eulàlia” i no es restitueix el seu nom original que segons consta en el vitrall de l’església de Santa Maria del mar de Barcelona, era el de “Santa Eulària”. Dos noms amb significat diferents. El nom Eulària, desglossat “Eu- l’Ària” comporta una relació amb els cristians “arrians”, voldria dir “la bona arriana” i això ens porta a un cristianisme- l’albigès i càtar - que va ser considerat herètic pels seus postulats zodiacalistes i el seu rebuig del jahvehisme ja que afirmaven que Déu era el Pare Celestial del Nou Testament però no el Jahveh de l’Anti9c Testament. Ells van fer l’església d’Amor, en oposició a l’església de Roma. El nom Amor es llegeix Roma llegit del revés.
Vitrall de Santa “Eulària” Santa Maria del Mar (Barcelona)

Baixada de Santa Eulàlia barri gòtic de Barcelona. A la placa de ceràmica sota la imatge es pot llegir un poema de Jacint Verdaguer on l’anomena “Santa Eulària” i no pas Santa Eulàlia”
l
Arquitectura i urbanisme són com un llibre de pedra, nous dòlmens i megàlits,  i tenen un significat, que ens senyala un camí envers la transcendència, que dóna sentit a la Vida, i un espai on viure el present. I, en el present, conflueixen els meus records del passat i anhels de futur en un sol temps, en una mentalitat amb arrels originals, les úniques arrels que ens podem fer créixer perquè són les que porten l’alè o saba de la Vida i per tant fan pensar. I, aquestes càbales que em faig, Heliona, a qui li poden interessar?
I , ara, mentre repasso l’escrit que vaig fer aquest darrer de l’any 2015, rebo  una notícia decebedora: Els membres de la CUP han votat NO a la investidura del Sr. Artur Mas com a President de la Generalitat de Catalunya.

Em ve a la meva memòria, el record de l’una obra de teatre de  Maria Aurèlia Capmany que es diu “L’Ombra de l’Escorpí”. Zodiacalment, Catalunya sembla ser que és Escorpí. Els escorpins, quan es veuen davant una situació d’adversitat dificultosa o de perill, s’autodestrueixen clavant-se el  seu fibló amb el seu propi verí.

Escolto una entrevista a una persona de la CUP i sento que es defineix com a “ català, ateu, de l’esquerra independentista”. Recordo que així es va definir també una de les persones que va censurar-me, a mi i va esborrar d ela història el meu protagonisme i tasca en favor de la restitució autènticament fidel i significativa de les quatre columnes de Montjuïc, amb les victòries alades, la senyera projectada cap el cel; i la meva lluita per  canviar el nom del MNAC per posar-li el nom que volia l’arquitecte constructor del projecte original, Josep Puig Cadafalch,  que havia de ser  “Palau de Saber Antic”. I,  sobre aquest “Saber Antic”,  i la seva cúpula que havia de tenir figuratives mitologies hel·lèniques, Heliona,  tu i jo en parlem en el nostre diàleg.
A vegades, Heliona, penso que el diàleg amb tu, només serveix per seguir caminant pel Camí Interior. Cap al futur, l’origen sempre present. Avui, ho deixo escrit, segueixo caminant, sense companys de viatge, solitàriament.Jordi Salat


Senyals Identitaris i sistemes filosòfics:Llull, Azriel i Xirinacs


Diàleg amb Heliona (4/3)

Senyals identitaris i sistemes filosòfics: Llull, Azriel i Xirinacs


Durant aquest més de deu he anat llegint llibres, Heliona, i he de dir que després de llegir el Llibre d’Esdres a la Bíblia, m’han entrat dubtes sobre la veritable identificació de la càbala amb el Tetragramma de les quatre lletres de Jahveh – YHWH- .  En el llibre d’Esdres, llegeixo que aquest sacerdot del regne de Judà, descendent sacerdotalment de Moisès, va recuperar el culte a Jahveh i va predicar que per a ser una nació lliure dels seus opressors, el poble “escollit”  s’havia de fer agradable a Jahveh i la seva Llei” . I, per a ser-ho, havien de rebutjar les esposes que eren de la seva ètnia i els fills que amb elles haguessin tingut i casar-se amb dones de la seva ètnia. I, els jahvehites fan guerres contra els camites i Jahveh els ajuda. No acabo de tenir clar si Esdres  es referia als jueus, als judaïtes o als  israelites. El que si tinc clar es que volia que fossin “jahvehites”.
Tot plegat em va fer pensar que alguna cosa fallava respecte del concepte que ens han inculcat  de “Déu” dins la tradició judeo-cristiana. Per altra banda  tot està molt confós quan es llegeixen referències  a camites, semites, israelians, judaics, jueus...La meva concepció de Déu, no és la tradició  jahvehita de l’Antic Testament  i les Taules de la Llei del mont Sinaí, que es  dirigeix i  demana obediència a un poble escollit, sinó la tradició  zodiacalista del Nou Testament, la cristiana del Sermó de la Muntanya  que es refereix al Pare Celestial i  es dirigeix a tota la Humanitat, a tot el gènere humà. Moisès i Crist – segon com s’expliquin -, comporten dues concepcions diferents de la Realitat i del sentit de la Vida i del fenomen de l’Existència.
I, si Jahveh no fos Déu ? - tal com afirmaven els càtars o cristians albigesos – vaig pensar. I, si  les lletres del Tetragramma fossin ABBA[1] i no YHWH ? Tindria més lògica no? Així s’explicaria el mot KABBALAH[2]  Em retrobo amb les dues tradicions culturals, la baalita que és zodiacal  i la jahvehita que exigeix la destrucció dels temples zodiacalistes de Baal  i la seva esposa celestial, Asherah o Astarteh.
La càbala es va donar a conèixer en els nostres temps moderns a La Provença, segons Gershom Sholem.  Un regne relacionat amb  un comte de Barcelona, - dinastia bel·lònida- Ramon Berenguer III casat amb Dolça de Provença. Un dels carrer de l’Eixample de Barcelona porta el seu nom. Provença també té els quatre pals vermells sobre fons groc al seu escut. I, molt lligams amb la cultura de llengua catalana i personatges com Nostradamus, el qual tenia avantpassats catalans de Barcelona, de cognom es deia “Gassó”;  i cabalistes com Isaac el Cec i Azriel de Girona als  quals  a mi em semblen zodiacalistes de manera que ho penso exposar els meus arguments en un proper escrit. De moment, fixem-nos en el nom acabat en “El”  d’Azriel que al meu entendre comporta una concepció de Déu més aviat  pensament zodiacalista que no pas de legalitat o “legalitzamentació” jahvehita. Hem rellegiré la seva obra Comentari al Séfer Yetzirá (Llibre de la Creació) per contrastar les lectures del passat amb els records del present. I veure com ho interpreto actualment en tant que subjecte pensador.  

Les arrels de la cultura de llengua catalana són molt profundes. Se’n desconeixen els orígens que ens han estat amagats. No ens plantegem els orígens. Les arrels originals tenen un naixement celeste, baixen de dalt.

Parlant- ne a classe de filosofia, ara estudio el model filosòfic que ens va deixar Xirinachs[3] , el Manuel Garcia, president de la Fundació Randa-L M Xirinacs,  em diu que hi ha unes relacions entre  l’Arbre de la Vida de la càbala i (Kabbalah) i el model Globàlium  de Xirinacs. Em facilita aquest dibuix que reprodueixo a continuació.
També estic estudiant l’Art de Ramon Llull i  en concret l’Art Quaternària que es basa en  les combinacions dels quatre elements: aire, aigua, terra i foc.
Imatges de l’Art  Quaternària de Ramon Llull: aire, aigua, terra i foc

Art Magna de Ramon Llull,  kabbalah o càbala d’Azriel de Girona, i Globàlium  de Xirinacs són tres sistemes filosòfics d’abast universal engendrats a les terres de la geografia nacional  catalana i de llengua catalana. 

Jordi Salat
[1] ABBA, vol dir “Pare”. Te la mateixa arrel “Ab” que trobem a “Abat” i “Abraham” que era d’ Ur de Caldea, on vivia la nació o poble camita, descendent de Cam. Cal tenir present que segons es diu  a la Bíblia (Gènesi 9:20-27 )  Cam, les seves nacions camites, són maleïdes per Noé, el servent de Jahveh.
[2] Segons la meva professora de llengua hebrea, la “h” a final de paraula en llengua hebrea indica accentuació
[3] Xirinachs va fer treure la “h” del seu cognom original i el va deixar com a “Xirinacs”. He llegit la carta on ell ho explica i  no em sento convençut  per les raons que argumenta. Per a mi, ara per ara,  la “ch” dels topònims i cognoms catalans té quelcom desconegut que es relaciona amb la tradició germánica com per exemple “Bach” que en alemany vol dir “rierol”. 

Senyals Identitaris: La "Kabbalah" a l'arquitectura de Barcelona

Diàleg amb Heliona (4/2)

Senyals Identitaris: La Kabbalah a l’arquitectura de Barcelona

Han passat més de deu anys i, vés per on, aquests dies he rebut un correu electrònic d’una de les persones que em va censurar, desacreditar entre els acadèmics i va promoure el boicot al meu llibre “Les quatre columnes catalanes”  vetant la seva presentació a diversos municipis i als mitjans de comunicació, amagant  a tothom el meu històric protagonisme en la campanya de la restitució de les esmentades columnes i la meva interpretació del monument arquitectònic de Josep Puig Cadafalch.  Ara, més de deu anys després, rebo el seu correu electrònic, sense comentaris.  M’informa de la presentació  d’un llibre   que porta  per títol “La Barcelona de Cerdà. La càbala i la construcció de l’Eixample” de F. Xavier  Hernàndez Cardona i Mar H. Pongilupi. Ara, em fa saber aquest censor,  més de deu anys després que es publiqués el meu llibre “Les quatre columnes catalanes” en el qual parlo de la càbala, i  les quatre columnes de Montjuïc de Barcelona, de Josep Puig Cadafalch,[1] censurat i maleït per ell i altres que pensaven com ell, s’ha editat un llibre que parla d’un altre arquitecte català, Ildefons Cerdà en el qual es diu que  l’arquitectura de l’Eixample de Barcelona, està relacionat amb la càbala i el seu significatiu  Arbre  Sefiròtic, de la Vida o del Coneixement. I, ara, m’envia informació, com volen dir “mira n’hi ha un altre que també parla de la càbala i l’arquitectura que hi ha a Barcelona”
Contraportada del llibre. “La Barcelona de Cerdà. La càbala i la construcció de l’Eixample”
de F. Xavier  Hernàndez Cardona i Mar H. Pongilupi.
Arbre de la Vida, Sefiròtic o del Coneixement


Jo em plantejo preguntes entremig de records del present.  A aquests grans arquitectes, als quals s’hauria d’afegir Antoni Gaudí i d’altres: d’ on ens ve la tradició arquitectònica? Tenim alguna ancestral relació amb Hiram Abif i l’arquitectura del  rei Salomó i l’Orde dels germans cavallers del Temple del Rei Salomó ? Penso en lectures que he fet: en el regne del rei Salomó es va ensenyar la cultura de Baal o Bel[1] i Asherah quan era independent del Regne de Judà que adorava a Jahveh.  Reflexiono: Els baalites eren bel·lònides igual que ho eren els comtes de Barcelona. Hi ha alguna relació entre Ur de Caldea i els Urgell nobles catalans? La seva cultural era zodiacalista. Quan s’explicarà  a les escoles i universitats de Catalunya, Europa i arreu del món - em pregunto-  la interpretació zodiacal de l’art romànic, l’art nacional català? Ve a la meva memòria el llibre de Jean Hani  El simbolismo del templo cristiano. Un dels meus llibres de capçalera des de fa molts anys.
Flueixen els records de qüestions plantejades des de fa temps sense que hagi trobat  la resposta satisfactòria. Tal és el cas del topònim i cognom de terres catalanes “Homs” i la seva possible relació amb l’”Homs” de Síria, on actualment  l’Estat islàmic està destruint també els temples de Palmira;  i entre aquests, les quatre columnes que també  allí, igual que la muntanya de Montjuïc de Barcelona, la capital de Catalunya, hi eren plantades. Què representen? Ara fa uns anys les vaig relacionar amb la “Kabbalah”  el seu Tetragramma o quatre lletres sagrades i amb la Tetraktis hel·lènica  i en  el  temple d’Atenea Niké,  en la forma de quatre victòries alades.


Jordi Salat


[1] Hom pensa que també se  l’anomena “El” i en plural “Elhoim”
[1] No posa la “i” entre cognom i co-cognom perquè és un costum castellà que s’ha imposat subtilment a l’escrptura en català per a castellanitzar l’escriptura en llengua caalana. Remeto a l’escrit “El costum de oposar la “i” entre cognom i co-cognom” http://vernaclistes.blogspot.com.es/2007/10/el-costum-de-posar-la-i-entre-cognom-i.html

Senyals Identitaris: El Rellotge Català

Diàleg amb Heliona (4/1)

Senyals identitaris: El Rellotge Català
                                                                                                                                           

Llegeixo a la premsa notícies que parlen de la celebració del Cap d’Any 2015 que es farà  a Barcelona i donaran per TV3, la Televisió de Catalunya. Em pregunto: Ho faran amb el rellotge català, aquest any? He recordat aquell escrit que vaig publicar ara fa més de quinze anys en el que posava de manifest  la necessitat de recuperar aquest referent identitari  català i posar-lo a les façanes dels ajuntaments, esglésies, Palau de la Generalitat de Catalunya, estadi del F. C. Barcelona, monestirs com el de Montserrat i Poblet entre altre llocs emblemàtics. I també, que aquest rellotge català fos present a les campanades de cap d’any a Catalunya. Hi serà aquest any 2015?
 A la fotografia de l’anunci  de hi vaig veure  les quatre columnes de Montjuïc,  que formaran part de l’escenari a on es faran activitats de las celebració. Vénen a la meva ment, en forma de record, les imatges d’aquella postal  que vaig veure al quiosc que es troba davant del Palau Robert, a la confluència de la Diagonal amb el Passeig de Gràcia de Barcelona i que va ser l’origen d’una lluita per la seva restitució.  Tants anys de lluita! Cap reconeixement!. Vaig ser censurat malgrat ser aquesta troballa de la postal  l’origen de la tasca de restitució. Censurat per què i per qui,  – et pots preguntar Heliona-. Doncs, el per què, va ser per explicar el seu significat i la seva relació amb la  cultura hel·lènica – Tetraktis de Pitàgores i monument a Atenea Niké-, i també per especular sobre la seva relació amb  el Tetragramma de la càbala. Sobre els qui, he de dir que van ser unes persones que no volien que expliqués això ja que consideraven inapropiat. Curiosament aquestes persones que encapçalaven manifestacions demanant la recuperació de la memòria històrica amagada i adulterada pel  règim de l’espanyolisme que va subjugar Catalunya  i volgué anorrear la cultura  de llengua catalana durant segles, ara, em censuraven a mi tot dient “nosaltres som ateus i això que expliques comporta una religiositat” que no compartim. “No es poden restituir adulterant el seu significat i tergiversant el seu sentit “- el responia amb insistència-.  Quina mena de Catalunya estem reconstruint? – em pregunto encara ara-.  Com ho fem i amb quin criteri reconstruïm i reformem allò que va ser destruït i adulterat?

Postal que vaig comprar al quiosc de premsa, davant del Palau Robert de Barcelona i que va donar origen  a la meva tasca individualment al llarg de més de 10 anys i que encara no s’ha acabat perquè no s’ha fet la restitució completa adequadament


Jordi Salat