dimarts, 17 de juliol de 2018

Sumer i Catalunya: La Sagrada FamíliaNomés proposo que mireu les imatges i feu pensaments - de forma reflexiva, natural i raonable- amb el vostre propi criteri interior.
Interpretar bé
Entendre bé
Viure bé
Anar més enllà.

Potser hauríem de dir "anar més amunt", per l'Escala de l'Existència, la llulliana Escala de l'Enteniment.
Lo universal, és lo essencial (Reivindico la utilització de l'article "lo" per la llengua catalana).
La palmera, símbol zodiacal relacionat amb el culte al Sol. La trobem en la cultura de Sumer com a columna entre "la sagrada família" formada per Enlil i la seva esposa Ninlil.

La palmera, símbol zodiacal relacionat amb el culte al Sol. La trobem en el temple de "la  Sagrada Família"  de Barcelona (Catalunya) , formada per Josep i Maria, fet per Antoni Gaudí. Porta del neixement. Se l'anomena de la següent manera:

La columna de Jesús

Aquesta columna amb forma de palmera serveix de base a l'escena de la Nativitat. 

Al damunt hi ha una estrella.
Néixer de dalt, .....Jesucrist a Nicodem

T'ho ben asseguro, ningú no pot entrar al regne de Déu si no neix de dalt; de la carn en neix carn, de l'esperit en neix esperit.
— Evangeli de Joan 3, 5-6
Els fariseus eren jahvehites i seguien l'antic Testament i la llei de Moisès (Jahveh i el Sinaí).
Els cristians eren abbahites o elhohimites i seguien el Nou Testament,  l'Esperit del Pare Celestial (Abba o El) i el Sermó de la muntanya)


En alguns documents històrics, aquesta tríada apareix relacionada amb tríada mesopotàmica integrada per:
Bel, Bèlit i Sin
Bel, vol dir "Senyor del Cel"; Bèlit és la seva esposa i Sin el seu fill.

També podem trobar aquesta tríada a  la cultura d'Egipte a la família integrada per Osiris, Isis i Horus.

Com hem d'interpretar-ho? Aquesta és la qüestió que plantejo. No afirmo ni nego res; només plantejo una qüestió.

Seny, Senyor, Senyora...?

Alguna relació de les mitologies "Bel", "Bèlit" i "Sin", amb els bel·lònides, els comtes de Barcelona relacionats amb el comte "Bel.ló de Carcassona a Occitània i la llengua d'Oc? Alguna relació entre Occitània i Henoch o Enoc?


Interpretar bé

Entendre bé
Viure bé
Anar més enllà...
Potser hauríem de dir "anar més amunt", per l'Escala de l'Existència, la llulliana Escala de l'Enteniment.

Discernir en els texts lo que és al·legòric - diguem-ne "paràboles" -, i lo que és literal.


Lo universal, és lo essencial.

Lo essencial, és  també zodiacal
Detall del xiprer de la Sagrada Família de Gaudí amb dues  significatives escales

Escala de l'Enteniment de Ramon Llull obra de J.M. Subirachs. Montserrat.


Només plantejo fer una anàlisi amb un criteri  que fa sincretisme, que és, al meu entendre, la visió del món o de la cultura, basada en la fusió d'elements que corresponen a diverses cultures.