dilluns, 20 de setembre de 2021

Llibre DOTZE

 

DOTZE

Escriptures Heterodoxes


El 12 és un número significatiu en moltes tradicions culturals. A la portada té un Dodecaedre, polígon de 12 cares, que segons el filòsof Plató té quelcom a veure amb l'estructura de l'Univers.

En el Dodecaedre hi ha quatre pals vermells sobre fons daurat que representen els quatre elements de la Creació.

Per mitjà de dotze escrits, distribuïts en quatre parts, Foc, Aire, Aigua i Terra, exposa una manera de interpretar la Història  de les nacions dins el marc referencial de dues tradicions bíbliques, la Tradició Jahvehita i la Tradició Johanita o Baalita a partir de la Maledicció de Noé que s’esmenta a la Bíblia Gènesi 9:25

Dins aquest marc referencial situa els elements culturals que justifiquen el necessari reeiximent de les mentalitats i nacionalismes humanistes que anomena nacionalismes vernaclistes - indígenes, autòctons o naturals- els quals són presents als cinc continents.

Fer possible aquest reeiximent a mena de ressorgiment que es manifesta i fa present al llarg de la Història  comporta un canvi de l’actual mentalitat ortodoxa.

Parla del nacionalisme català, occità, basc, irlandès, escocès, cors, flamenc, i d'altres d'Europa no reconeguts per constitucions d'Estats en estat de corrupció i decadència.

A la lamentació negativa del “No és això”,  i el “Diguem no”  hi  contraposa  una mentalitat alternativa amb l’afirmació positiva del “És això” i el “Diguem si”:  “Sí que és això”


En aquest llibre fet amb dotze escriptures distribuïdes en quatre parts: foc, aire, aigua i terra, exposo amb el nom de vernaclisme, la meva  concepció i visió del món, així  com la seva política al llarg de la Història. 

Ho faig dins un marc referencial català que encaixa amb les mitologies de totes les cultures del món que es basen en el Zodiacalisme, la Naturalesa, l'Alè creador i la seva filiació amb l'Humanisme i els nacionalismes vernaclistes que, com el català, occità, basc, escocès, irlandès, i d'altres a Europa i a tots els Continents, són els autòctons originals de cada territori sovint sotmesos a l'adulterisme cultural i l'anorreament sota el poder i les lleis dels Estats imperialistes alienats i alienadors que els volen genocidar. 

En aquest marc referencial, cal identificar una concepció cultural representada en les Mitologies Zodiacalistes i cal discernir dues tradicions: La Tradició Jahvehita relacionada amb l'Antic Testament bíblic i la Tradició Johanita relacionada amb el Nou Testament bíblic que tenen el seu origen en la Maledicció de Noé (Gènesi 9:25). 

Dins d'aquest marc referencial, Occitània, Catalunya, els regnes de la Corona d'Aragó i les seves llengües territorials - autòctones o vernacles -, hi tenen un protagonisme que relaciono amb la Tradició  Johanita, i aquesta, amb Gerbert d'Orlhac, Ramon Llull, Jaume I, Antoni Gaudí. 


NOTES

Alguna cosa de les que dic en aquestes escriptures heterodoxes té quelcom a veure amb alguna cosa que també es diu en el llibre "Història espiritual de les Espanyes. Les dues tradicions" de mossèn Carles Cardó Sanjoan ( Valls 1884-Barcelona 1958)


"Cal retornar la nació catalana al seu centre natural, que no és la península, sinó el gran espai occitano-català. És en aquest espai, ençà i enllà del Pirineu, on hi ha l'origen i batega l'esperit creatiu del país"

Extret del llibre "6 d'Octubre. Palestra i Batista i Roca" pàgina 38 de Victor Castells.


Et convido a llegir-lo  


Booktràiler

DOTZE llibre de Jordi Salat

En venda a Amazon:

Llibre DOTZE