dijous, 11 d’octubre de 2018

Occitània, Catalunya i Europa:el Geni d'Oc


Cicle de Conferències

 “Occitània, Catalunya i Europa”

Lloc: Seu social dels Amics de la Unesco de Barcelona C/. Mallorca, 207 Pral.  Barcelona


Dijous 4 d’Octubre de 2018

Presentació del Cicle de Conferències
 A càrrec de Sra.  Rosa- Maria Pujol, presidenta Amics de la Unesco de Barcelona

A càrrec de Jordi Salat Coordinador Cercle d’Iniciatives Occitano-Catalanes (CIOC)

dimecres, 19 de setembre de 2018

El Cataloní
Fa més de vint anys  vaig escriure un article sobre la degeneració i descatalanització de la llengua catalana. Al llarg d’aquests anys he llegit altres articles de diferents persones que denunciaven  el mateix, a més a més dels topònims adulterats, tot parlant de “catanyol”, quan s’adopten espanyolismes i de “catanglish”, quan s’adopten  anglicismes.  Pitjor que prohibir  la llengua catalana, com va fer-se en temps del règim espanyatista del general Franco, és fomentar la descatalanització de la llengua catalana; amb la conseqüent descatalanització de la catalanitat i “lo” català que això comporta.

Fins ara, però, no n’he vist cap que  faci referència a la degeneració etimològica de la llengua catalana que comporta la “fonètica barcelonina” especialment quan es acceptada acadèmicament com a normativa  correcta.

Com li hem de dir a aquest català deformat i degenerat (en el sentit de desvirtuar l’arrelament  o origen etimològic dels mots de la paraula mare original) que comporta la fonètica barcelonina  que passa a l’escriptura i que de la “e” en fa una “a” i de la “o” en fa una “u”?[1] Jo l’anomeno “cataloní”.
La qüestió adúltera és una  degeneració produïda per la fonètica barcelonina quan es transcrita a escriptura ortogràficament.  Dic “degeneració”, en el sentit de pèrdua de l’origen, el lligam genuí amb la paraula mare.

En alguns casos ja els han acceptat les autoritat acadèmiques substituint  mots genuïns” permots catalonins”:

Exemples:
Recó per Racó
Terradelles per Tarradellas( La paraula mare es terra).
Jonqueres per Junqueras ( La paraula mare és “jonc” Una planta).
Terrós per Tarrós (La paraula mare es “terra”).
Memòria per Mamòria ( La paraula mare  vol dir recordar no mamar).
Pegar per Pagar (No és pas el mateix pegar que pagar).
Televisió per Talavisió (Tele ve del grec i es relaciona amb quelcom que es fa a distància; tallar  vol dir dividir en parts o trencar quelcom).
 Petites per Patitas ( La paraula mare fa referència a la mida, no pas al peu).
Retencions per Ratancions (Retenir vol dir aturar o subjectar, res a veure amb rata que és un animal).
Pedralbes per Padralbas.
Epicentre per Apicentra.
Festuc per Fastuc
Mercat per Marcat (Mercat és un lloc on es vénen productes de menjar;  un marcat és quelcom relacionat amb un senyal)
Orquestra Selvatana per Urquestra Salvatana
Selva per Salva ( La Selva és una comarca catalana homònima d’un altra d’occitana; hi ha un lligam occitano-català. Salvar és un verb relacionat amb  sortir d’un perill)
Competició per Cumpatició
Montaner per Muntaner
Femenina per Famanina ( No és el mateix una cosa derivada de la dona que derivada de la fama)
Especulació per Aspaculació
Efectiva per Afactiva ( No és el mateix “efecte” que  “afecte”.     A un programa de TV3 que es diu “Efectivament” he escoltat que els tertulian s’hi refereixen dient “Afectivament” amb “e”)
Matemàticament per Matamàticament
Metafísica per Matafísica
Nevades per Navadas
Onades per Unadas
Senegal per Sanagal
Equip per Aquip
Coromines per Curuminas
Mono (vestit de feina) per Munu (Ho he escoltat aquest mes de Juliol 2018, a una ràdio de Barcelona)
Pel·lícula per Pal·lícula
Meritxell per Maritxell
Celleret per Cellaret  (Ho he  vist  escrit en el rètol d’un bar de Barcelona. Celler, és un lloc on es guarden vins; cella, és la part de pell amb pèl de sobre l’ull)
Coma Ermada per Coma Armada ( Ho he vist en un llibre de  mapes. Erma vol dir que no hi creix vegetació; arma, vol dir estri de guerra)
Metallica per Matàl·lica
Metodologia per Matadologia
Pomera per Pumera
Perera per Parera
Pedró per Padró
Fontanet per Funtanet
Aeroports per Aauruports
Telediari per Taladiari
Emperadors per Amparadors
Enoturisme per Anuturisma ( A un programa de ràdio he escoltat un anunci d’una ruta de turisme sobre els vins del Penedès,  i l’anomemen “Ruta  de l’anuturisma del Panadès”. No és el mateix “eno”  que fa referència al vi, que “anu” que fa referència al forat del cul)
Euro per Auru
Europa per Aurupa
Bohigues per Buigas
Metàfora per Matàfora
Meridiana per Maridiana
Montbohi per Montbui ( La paraula mare original, habitual a llocs on hi ha aigües termals és “Bohi” i és topònim i cognom). Caldes de Montbohi, ha estat degenerat i ara li diuen Caldes de Montbui degut a la fonètica barcelonina?


Jordi Salat

DESCATALUNYITZAR LO CATALÀ

LA VERNACLÍSTICA I LA FILOSOFIA GREGA

LA VERNACLÍSTICA I LA FILOSOFIA GREGA 2