dimarts, 9 setembre de 2014

Nascut de Dalt


Nascut de Dalt

La meva Mare és la Lluna,
El meu Pare, és el Sol.
No ho diguis! No ho diguis!
No revelis el secret!

La meva Mare és la Lluna,
El meu Pare, és el Sol.

Ho diré tres vegades;
Tres vegades ho diré.
No pas més.

La meva Mare és la Lluna,
El meu Pare, és el Sol.

El Sol, radiant de llum, vestit de groc.
La Lluna, de negre, el vestit, brodat d’estels.


Jordi Salat Orteu
9-9-2014  Diada de Sant Otger
Homenatge al mite  llegendari d’ Otger Cataló


dilluns, 1 setembre de 2014

Espai Antoni Ferrer
El 27 de maig de 2014, l’Ajuntament de l’Espluga Calba ha acordat la creació de l’Espai Antoni Ferrer, ubicat al castell de l’Espluga Calba, segon projecte cultural presentat per Jordi Salat Orteu, natural de l’Espluga Calba, per tal de fomentar l’oferta cultural del Patrimoni històric del Municipi.En aquest projecte “Espai Antoni Ferrer”, es preveu fomentar els contactes culturals entre Catalunya i Amèrica, així com els personatges, i diverses temàtiques, històriques i actuals, que hi estan relacionats. També es farà una sala amb exposició de continguts adients. Entre els personatges que relacionen Catalunya i Amèrica – “Abya Yala” en el seu nom original-, hi haurà una atenció especial a “Cristòfor Colom”.Antoni Ferrer va ser un cavaller català, natural de l’Espluga Calba, que viatjà a Amèrica en el segon viatge de “Cristòfor Colom”, el qual va sortir des del port de Barcelona l’any 1493.


Ens diu el prestigiós historiador Pere Català Roca, a la revista núm. 5-6 del Centre d’Estudis Colombins, el següent:

"Dues paperetes esdevenen vigents, de les enregistrades en l’obra Pasajeros a Índias ( II ) 268: 1570 

Barcelona 10 d’Octubre. Información hecha ante el magnífico señor Enrique Terre de Piqualques, en Barcelona, de los méritos y servicios de Antonio Ferrer, natural de la villa de Espluga Calba, del arzobispado de Tarragona, en Cataluña. Fué a Indias, en dónde sirvió a S .M., con persona, hacienda, armas y caballo, durante 40 años. Hallándose en las jornadas de Cartagena, Santa Marta, província de Bracamoros y Quito, ciudad de los Reyes, en los Andes,Cuzco, Xiges y Rio de la Plata”

Informació:   ESPAI ANTONI FERRER


Jordi Salat
jordisalat@jordisalat.cat