dimecres, 19 de setembre de 2018

La Catalanitat adulterada: El CataloníLa castellanització de la llengua catalana

La degeneració etimològica de la llengua catalana

La descatalanització de la llengua catalana

A Catalunya s'hi parlen moltes llengües, a Barcelona, la seva capital, més de 300. Per què a Catalunya només els que parlen español seten  la llengua catalana  com a una imposició autòctona i demanen classe en español a les escoles i no ho demanen els que parlen, xinès,  àrab, hebreu, alemanys, anglès, japonès, èucar, romanès, italià, rús, aimara, quitxua, danés, grec, .....

Per què si l'occità és la llengua de la Val d'Aran que és Catalunya, i està reconeguda com a oficial a Catgalunya, i  a més té molts de lligams amb la llengua catalana,  no es reivindica a totes les escoles catalanes?

Les llengües o són “naturalment genuïnes” [1]
o no són llengües, serien “sabirs”[2]

Un Poder Pervers  manipula i desnaturalitza les llengües originals o vernacles pròpies de territoris naturalment nacionals, i també les minoritza fent que deixin de ser reconegudes com a naturals per anomenar-les minoritzades i buidar-les del sentit territorialista.

El Cataloní

Fa més de vint anys  vaig escriure un article sobre la degeneració i descatalanització de la llengua catalana. Vaig parlar del criteri que segueixen els acadèmics per acceptar la “normalitat” dels mots i incloure’ls en els diccionaris: criteri etimològic que té present les arrels dels mots amb el mot mare original i criteri ús social que té en compte com parla la gent de la societat, allò que en llatí se’n deia el vulgo. Determinats poders fàctics destructors i anorreadors de llengües fan servir el criteri de l’ús social de les llengües per a destruir-les. La seva tàctica consisteix en el següent: posen en circulació, ells mateixos quan parlen, i per mitjà de premsa, ràdio i televisió, mots mal pronunciats i mal escrits, i quan ja s’han fet habituals en el marc social, aleshores  argumenten que “com és el que es diu popularment” doncs els adopten posant-los en el diccionari i els converteixen en “normals” i “correctes”. També acostumen a dir que “les llengües evolucionen” quan algú els fa fixar que “ han degenerat la llengua”. No servei de res insistir en que el què fan es degeneració de la llengua i no pas evolució.

 Vaig adonar-me que molta gent confonia evolució de la llengua amb degeneració de la llengua. I també vaig adonar-me que molta gent no fa distinció entre llengua (codi de signes) i llenguatge (  codi alfabètic, codi matemàtic, codi geomètric, codi zoomòrfic,...etc.)

 Al llarg d’aquests anys he llegit altres articles de diferents persones que denunciaven  el mateix, a més a més dels topònims adulterats, tot parlant de “catanyol”, quan s’adopten espanyolismes i de “catanglish”, quan s’adopten  anglicismes.  Pitjor que prohibir  la llengua catalana, com va fer-se en temps del règim espanyatista del general Franco, és fomentar la descatalanització de la llengua catalana; amb la conseqüent descatalanització de la catalanitat i “lo”català que això comporta.

Fins ara, però, no n’he vist cap que  faci referència a la degeneració etimològica de la llengua catalana que comporta la “fonètica barcelonina” especialment quan es acceptada acadèmicament com a normativa  correcta.
Com li hem de dir a aquest català deformat i degenerat (en el sentit de desvirtuar l’arrelament  o origen etimològic dels mots de la paraula mare original) que comporta la fonètica barcelonina  que passa a l’escriptura i que de la “e” en fa una “a” i de la “o” en fa una “u”?[1] Jo l’anomeno “cataloní”.

La qüestió adúltera és una  degeneració produïda per la fonètica barcelonina quan es transcrita a escriptura ortogràficament.  Dic “degeneració”, en el sentit de pèrdua de l’origen, el lligam genuí amb la paraula mare.

En alguns casos ja els han acceptat les autoritat acadèmiques substituint  mots genuïns” per “mots catalonins”:

Exemples:

Recó per Racó

Terradelles per Tarradellas

 (La paraula mare es terra,  que fa referència a un element de la natura, i no pas “tarra” )

Jonqueres per Junqueras

 (La paraula mare és jonc, que fa referència a una planta i no pas “junc” que no fa referència a res)

Memòria per Mamòria

(La paraula mare Mem fa referència a la facultat de recordar, mentre que “Mam”  fa referència a absorbir líquid)

Pegar per Pagar

(La paraula mare pegar fa referència a un act e violent; la paraula o mot “pagar” fa referència a saldar un deute)

Televisió per Talavisió

(La paraula mare Tele ve del grec i es relaciona amb quelcom que es fa a distància; tallar  vol dir dividir en parts o trencar quelcom)

 Petites per Patitas

(Petites fa referència a una característica relacionada amb la mida; patitas  en català no vol dir res)

Retencions per Ratancions

(Retenir vol dir aturar o subjectar, res a veure amb “rata” que és un animal)

Pedralbes per Padralbas

(Pedralbes fa referència a una “pedra”; padralbes no vol dir res en català)

Epicentre per Apicentra

Festuc per Fastuc

Mercat per Marcat

Mercat és un lloc on es vénen productes de menjar;  un marcat és quelcom relacionat amb un senyal.

Orquestra Selvatana per Urquestra Salvatana
Selva per Salva

(La Selva és una comarca catalana homònima d’un altra d’occitana; hi ha un lligam occitano-català. Salvar és un verb relacionat amb  sortir d’un perill)

Competició per Cumpatició

Montaner per Muntaner

Femenina per Famanina

( No és el mateix una cosa derivada de la dona que derivada de la fama)

Especulació per Aspaculació

Efectiva per Afactiva

 (No és el mateix efecte que  “afecte”. A un programa de TV3 que es diu “Efectivament” he escoltat que els tertulians s’hi refereixen explicitant: “Afectivament amb e”)

Matemàticament per Matamàticament

(No es igual derivar d’un mot relacionat amb fer nombres que amb matar)

Metafísica per Matafísica

Nevades per Navadas

Onades per Unadas

Boixaderes per Buixaderas ( Paraula mare original “Boix)

Megafonia per Magafonia ( Paula mare “mega” que vol dir gran no “maga” que vol dir dona que fa màgia)

Senegal per Sanagal

Equip per Aquip

Coromines per Curuminas

Mono (vestit de feina) per Munu (Ho he escoltat aquest mes de Juliol 2018, a una ràdio de Barcelona)

Pel·lícula per Pal·lícula

Meritxell per Maritxell

Celleret per Cellaret  (Ho he  vist  escrit en el rètol d’un bar de Barcelona. Celler, és un lloc on es guarden vins; cella, és la part de pell amb pèl de sobre l’ull)

Coma Ermada per Coma Armada ( Ho he vist en un llibre de  mapes. Erma vol dir que no hi creix vegetació; arma, vol dir estri de guerra)

Metallica per Matàl·lica

Pomera per Pumera

Perera per Parera

Pedró per Padró

Aeroports per Aauruports

Telediari per Taladiari ( no és igual un mot que fa referència a quelcom fer a distància que quelcom que es parteix en parts com és el “tallar”)

Emperadors per Amparadors

Enoturisme per Anuturisma (A un programa de ràdio he escoltat un anunci d’una ruta de turisme sobre els vins del Penedès,  i l’anomemen “Ruta  de l’anuturisma del Panadès”. No és el mateix “eno”  que fa referència al vi, que “anu” que fa referència al forat del cul)

Euro per Auru

 Europa per Aurupa

Catedral per Catadral

Moltes per Multes ( A la “manifastació” hi havia “multas”  “parsonas”...)

Especial per Aspacial

Teologia per Taologia

Neumàtics per Naumàtics

Loteria per Luteria

Hipercor per Hiparcor

Emergència per Amargencia

Trempat per Trampat

Exiliats per Axiliats

El Punt Avui per Al Punt Avui

(El mot, article, “el” fa referència a un subjecte, mentre que “al” fa referència a una situació o estat “fet al punt de sal”)

Epidèmia per Apidèmia

Mecànica per Macànica

Pentagrama per Pantagrama

Exili que Axili

Metàfora per Matàfora

Meridiana per Maridiana

Bohigues per Buigas

Montbohi per Montbui ( La paraula mare original, habitual a llocs on hi ha aigües termals és “Bohi” i és topònim i cognom). 

Caldes de Montbohi, ha estat degenerat i ara li diuen Caldes de Montbui degut a la fonètica barcelonina?

Per acabar voldria explicar una anèdcdota, és la següent: 

Vaig veure un llibre  a una botiga de Barcelona titulat “Hiparxiologia” i vaig preguntar al venedor què volia dir el nom del títol.  No ho sé – em va contestar -. De què tracta? – vaig preguntar-li -. Tracta sobre un ritual que té a veure amb una religiositat catalana a la qual un filòsof català, que es deia Francesc Pujols li va posar el nom de Pantologia o ciència del tot. Ah! – vaig pensar- el titol del llibre tindria sentit si en lloc de dir-se “Hipar” es digués “Hiper” que vol dir “gran” en grec. Conservar el mot mare, el camí o lligam etimològic amb el mot original que ens portat el sentit, és l’essencial de les paraules.

La reforma lingüística que va fer Pompeu Fabra, a diferència del què proposava Josep Carbonell, i altres lingüistes, va trencar el lligam etimològic que  lligava mots catalans amb mots occitans. Personalment el meu pensament sintonitza més amb Josep Carbonell que no pas amb Pompeu Fabra. 

Penso que desoccitanitzar la llengua catalana és descatalanitzar el català. Aquest tema, trobo que avui està vigent, i té relació amb el fet que  s’escampi  el cataloní, per mitjà de l’ús social, a la premsa, ràdio i televisió de Catalunya. 

I més, ara, que tant es parla del què hem de fer políticament per “ampliar la base social” que vol alliberar-se de l’Estat espanyol. 

Crec que un Poder Pervers vol tallar els lligams lingüístics d’un arrelament que ens porta a un origen que és un Coneixement i un Enteniment de  caràcter i mitologia zodiacalista.

Jordi Salat
josalort@hotmail.com

[1] Relacionades amb l’origen, en grec o hel·lènic, “gènesi”.Hel·lènic ve d’Helios, que vol dir Sol. Referent de cultura zodiacalista relacionat amb la mitologia també zodiacalista com la hel·lènica i d’altres. La llengua genuïna de la geografia catalana és el català.